Trestní právo

  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • Sepis trestního oznámení
  • Podání opravných prostředků v trestním řízení – stížnosti, odvolání, dovolání atd.