Rodinné právo

  • Rozvody manželství a to jak sporné tak nesporné
  • Úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství
  • Sepis dohod o úpravě majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu
  • Výživné nezletilých a zletilých dětí
  • Výživné rozvedeného manžela
  • Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
  • Žaloby na vypořádání společného jmění manželů
  • Žaloby na určení nebo popření otcovství