Právní vztahy k nemovitostem

  • Zajištění komplexního právního servisu při převodu Vaší nemovitosti
  • Sepis smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, popř. smlouvy darovací nebo směnné
  • Zřízení a vedení advokátní úschovy – bezpečného způsobu úhrady a výplaty kupní ceny
  • Příprava a podání návrhu na vklad
  • Příprava a podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
  • Samozřejmostí je prohlášení o pravosti podpisu na listině, která je podkladem pro zápis změn v katastru nemovitostí