Pracovní právo

  • Právní poradenství jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele
  • Sepis pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), právní poradenství na úseku zaměstnávání
  • Skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru atd.), žaloby na neplatnost skončení pracovního poměru
  • Právní poradenství na úseku odměňování zaměstnanců, stanovení pracovní doby
  • Dohody o hmotné odpovědnosti, náhrada škody
  • Zastupování v pracovněprávních sporech v řízeních před soudy
  • Zastupování před kontrolními orgány
  • Vypracování právních rozborů, rešerší, stanovisek apod.