Obchodní právo

  • Zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, statutární orgány, společníci, právní forma) včetně zajištění sepisu zakladatelských dokumentů a jejich změn notářem
  • Zastupování v řízeních ve věcech obchodního rejstříku
  • Zastupování na valných hromadách a členských schůzích
  • Převody obchodních podílů a převody členství v družstvech
  • Vypracování právních rozborů, rešerší, stanovisek apod.
  • Zastupování v řízení před soudy všech stupňů týkající se vztahů z obchodně-právních vztahů
  • Sepis smluv a jejich revize
  • Komplexní správa a vymáhání pohledávek z obchodně-právních vztahů