Právní služby

Poskytuji komplexní právní služby zejména v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního, spočívající zejména v právním poradenství, sepisu smluv, žalob, vyjádření, opravných prostředků (odvolání, dovolání, atd.), sepisu právních rozborů, rešerší nebo stanovisek, zastupování či obhajobě v řízení před soudy.

Vezměte, prosím, na vědomí, že výčet činností uvedený u jednotlivých oblastí je pouze příkladný.

OBČANSKÉ PRÁVO            RODINNÉ PRÁVO         PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO               OBCHODNÍ PRÁVO       PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora, www.cak.cz.