PRÁVNÍ SLUŽBY

Pro své klienty nabízím právní poradenství v těchto právních odvětvích:

Příprava a sepis smluv

Sepíši Vám potřebnou smlouvu, ať už se jedná o smlouvu kupní, darovací, nájemní, zřízení věcného břemene.

Advokátní úschova

Nabízím profesionální úschovu peněz a listin nejčastěji v souvislosti s převodem nemovitostí. 

Právní poradenství

Nabízím právní konzultaci, na které můžete svou věc pouze nezávazně probrat nebo se dále domluvit na podmínkách další spolupráce.

Zastupování v řízení

Nabízím zastupování v řízení před soudy všech stupňů, ať už se zastupování týká občanského, rodinného, pracovního nebo obchodního práva.

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

Byla Vám způsobena škoda? Užívá někdo Váš pozemek, aniž by platil nájem?

Rozvod manželství a vypořádání SJM včetně péče o děti

Připravím pro Vás návrh na rozvod manželství, ať už se jedná o rozvod sporný či nesporný.

Vymáhání pohledávek

Ocitli jste se v situaci, kdy Vám někdo dluží? Posoudím Vaši pohledávku.

Oddlužení

Ocitli jste se v tíživé finanční situaci a zvažujete podání insolvenčního návrhu? Posoudím Vaši situaci.

Pracovní právo

Ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, pomohu Vám s řešením Vaší situace. 

Trestní právo

Potřebujete podat trestní oznámení nebo naopak pomoci s obhajobou? 

PROČ SI VYBRAT MÉ SLUŽBY?

Ke klientovi přistupuji jako ke svému rovnocennému partnerovi, kdy jsem si vědoma toho, že nejdůležitější je v tomto vztahu důvěra. Zastávám názor, že jen plně informovaný klient může učinit správná rozhodnutí. Mým cílem je najit co nejefektivnější, nejrychlejší a pro klienta nejlevnější řešení.
Zcela zdarma a nezávazně Vám sdělím zda a za jakých podmínek Vám mohu pomoci.

PEČLIVOST

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

RYCHLOST

ON-LINE SLUŽBY

Image

POTŘEBUJETE ADVOKÁTA?

ráda vám poradím

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .